1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Om mee te beginnen
  5. Initiële configuratie

Initiële configuratie

Omdat binnen Exact Online er wijzigingen zijn ten opzichte van het xRM-datamodel, worden er diverse velden extra aangeleverd.

Let op: de Exact Online solution bevat geen formulieren op standaard entiteiten (zoals account of contactpersoon), omdat het risico bestaat dat het importeren van deze formulieren ervoor zorgt dat het huidige formulier overschreven wordt.

Beveiligingsrol

Zorg ervoor dat iedere gebruiker die iets moet doen met Exact Online de beveiligingsrol Ceol Essentials heeft. Het toevoegen van een beveiligingsrol aan een gebruiker gaat als volgt:

Ga naar Instellingen > Systeem > Beveiliging.

Klik op Gebruikers.

Selecteer de gebruiker of gebruikers die de rol moeten krijgen en klik op Rollen beheren.

Selecteer de Ceol Essentials rol en bevestig met OK.

Adresvelden

Binnen de account- en contactpersonenentiteit gaat het om de adresvelden EOL Address line 1, EOL Address line 2, EOL Address line 3, EOL Postalcode, EOL Address City en EOL Country. Deze velden worden standaard overgenomen naar Exact Online.

Let op: de adresvelden voor Exact Online wijken af van de standaard Dynamics365 adresvelden. Omdat per inrichting de adresvelden anders gebruikt kunnen worden en per Exact Online inrichting andere adresgegevens nodig (kunnen) zijn, is gekozen voor één adresstructuur binnen de solution. Je kunt de adresvelden op het formulier vervangen of met een business rule of workflow de Exact Online adresvelden vullen.

Updaten van Exact Online Relation

Wanneer er in CRM data wordt aangepast op een account of contactpersoon, wordt dat gesynchroniseerd richting Exact Online. Bijvoorbeeld een adreswijziging of het veranderen van een e-mailadres. Andere gegevens hoeven niet over gezet te worden naar Exact Online. Door middel van de workflow CEOL Essentials: Update Relation from Account en CEOL Essentials: Update Relation from Contact kan zelf gekozen worden op welke velden de account of contactpersoon de wijziging moet doorsturen naar Exact Online. Het configureren van deze velden gaat als volgt:

Ga naar Instellingen > Aanpassingen > Oplossingen.

Open de CEOL Essentials solution.

Klik op Processen > CEOL Essentials: Update Relation from Account en vervolgens op Deactiveren.

Open de workflow.

Klik naast “Wijziging van recordvelden” op de knop Selecteren.

Kies in de lijst de velden aan waarop een update naar Exact Online geïnitieerd moet worden en bevestig met OK.

Sla de workflow op en klik op Activeren om de workflow weer aan te zetten.

Herhaal deze stap ook voor de workflow CEOL Essentials: Update Relation from Contact.

How can we help?