1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Sales
  5. Beheren en aanmaken van producten

Beheren en aanmaken van producten

Wanneer orders naar Exact Online verzonden dienen te worden, moeten op de orderregels (orderproducten in Dynamics365) de artikelen worden ingevoerd van die order. Omdat een artikel in Exact Online veel meer (boekhoudkundige) informatie dient te bevatten dan een product in Dynamics365, is het startpunt van een artikel altijd Exact Online.

Het aanmaken van artikelen in Exact Online

Het aanmaken van een artikel gebeurt in Exact Online. Ga hiervoor naar Voorraad > Artikelen > Aanmaken.

Vul in het Onderhoud | Artikel scherm ten minste de geel gearceerde velden (Code, Omschrijving, Verkoopprijs en Eenheid) in. Andere velden zijn voor de werking van oplossing niet verplicht, maar kunnen wel voor Exact Online verplicht zijn (bijvoorbeeld BTW-code en grootboekrekening).

Sla het artikel op. Deze wordt nu gesynchroniseerd naar de productcatalogus binnen Dynamics365.

Productinformatie bekijken in Dynamics365

Ga voor de productcatalogus naar Instellingen > Productcatalogus. Zie je deze optie niet? Vraag dan aan je systeembeheerder om rechten voor de Product-entiteit binnen Dynamics365.

Kies vervolgens voor Families en producten in het scherm.

Een lijst met producten verschijnt. Selecteer het juiste product (in dit geval het product dat net aangemaakt is binnen Exact Online).

Vervolgens is in Dynamics365 het product te zien. De Standaardprijslijst komt overeen met de prijslijst die in de configuratie gekoppeld is aan de Exact Online administratie. Elke Exact Online administratie heeft zijn eigen prijslijst. Onder het kopje BIJKOMENDE DETAILS zijn alle verschillende artikelprijzen te zien. Het product is direct klaar voor gebruik in offertes, orders en facturen.

 

Let op: het aanpassen van gegevens binnen het product in Dynamics365 zorgt er niet voor dat deze data naar Exact Online gesynchroniseerd wordt. Producten dienen altijd vanuit Exact Online beheerd te worden.

How can we help?