1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Sales
  5. Beheren en aanmaken van artikelprijzen

Beheren en aanmaken van artikelprijzen

Nadat producten in Dynamics365 aangemaakt zijn, kan het voorkomen dat producten verschillende prijzen hebben. De Exact Online oplossing biedt ondersteuning voor meerdere artikelprijzen per product, door middel van prijslijstitems.

Nieuwe artikelprijzen toevoegen

Kies in Exact Online achtereenvolgens Voorraad > Artikelen > Overzicht.

Kies het artikel waarvoor je de prijzen wilt beheren.

Klik onder het kopje Prijzenbeheer op Nieuwe toevoegen.

Een nieuw scherm verschijnt. Vul hierin het artikel, eenheid en de prijs in.

Sla de artikelprijs op. De artikelprijs zal nu als prijslijstitem gesynchroniseerd worden.

Beperkingen bij het gebruik van artikelprijzen

Een bekende beperking bij het gebruik van artikelprijzen heeft te maken met de verschillen in datamodel die Dynamics365 en Exact Online hanteren. Zo differentieert Dynamics365 een prijslijstitem op basis van de prijslijst, product en eenheid. Komt deze combinatie meer dan één keer voor, dan resulteert dit in een synchronisatiefout. Binnen Exact Online kent men ook het criterium Actief vanaf wat uniek moet zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

How can we help?