1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Sales
  5. Automatisch factureren vanuit Dynamics 365

Automatisch factureren vanuit Dynamics 365

De module ‘auto factuur’ stelt elke Dynamics 365 gebruiker in staat om facturen automatisch vanuit Exact Online te laten versturen. Dit houdt in dat gebruikers niet in Exact Online in hoeven te loggen om concept verkoopfacturen naar klanten te versturen, maar dat deze aansturen vanuit Dynamics 365 plaatsvindt. Om het automatisch factureren werkbaar te maken, is een aantal configuraties noodzakelijk. Daarnaast is een add-on licentie “Auto-factuur voor Sales & Recurring” noodzakelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit.

Add-on licentie voor auto-factuur aanvragen

Een add-on licentie kan aangevraagd worden via de contactpersoon. Deze helpt verder met het inrichten van de module.

Aan- of uitzetten auto-factuur per Exact Online administratie

Per administratie kan de auto-factuur module aan of uitgezet worden. Dit kan via het Exact Online administratie record. Daar kan het veld “Facturen printen” aan of uitgezet worden. Zodra de optie op “Ja” staat, wordt Exact Online aangestuurd om automatisch facturen te genereren.

Aan- of uitzetten auto-factuur per Exact Online relatie

Zodra de auto-factuur module ingeschakeld is voor de administratie, kunnen de Exact Online relaties ingericht worden om automatisch facturen te versturen. Deze optie is ingebouwd zodat handmatige controle per relatie nog steeds mogelijk is. Dit is handig in het geval van een factuurdispuut, zodat er in alle gevallen nog een handmatige check is binnen Exact Online.

Inrichten van automatisch factureren per e-mail

Zodra facturen per e-mail aan de klant gestuurd mogen worden, dient dit op het Exact Online relatie record ingericht te worden.

 

De volgende gegevens zijn noodzakelijk:

  1. Zet het veld Factuurwijze op E-mail.
  2. Zet het veld Print en verstuur factuur op Nee.
  3. Stel het veld Layout in op de juiste factuurlay-out. Dit is de uiteindelijke lay-out waarmee het factuurdocument gegenereerd wordt. Per relatie kan een andere lay-out gekozen, bijvoorbeeld om het verschil tussen een Nederlandse en Engelse factuur te onderscheiden.
  4. Stel het veld E-mail Layout in op de juiste lay-out. Dit is de tekst die in de begeleidende e-mail gestuurd wordt naar de klant.

How can we help?