1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Recurring
  5. Beheren en aanmaken van abonnementsvoorwaarden

Beheren en aanmaken van abonnementsvoorwaarden

Binnen abonnementsvoorwaarden worden de condities vastgelegd waarin abonnementen zich moeten gedragen. Dit betekent onder andere het vastleggen van verlengingen, opzegtermijnen en factuurperiodes. Deze aansturing is noodzakelijk zodat Exact Online de abonnementen automatisch kan verwerken, bijvoorbeeld tot verkoopfacturen. Abonnementsvoorwaarden worden ingericht bij de stamgegevens van Exact Online. Ga in Exact Online naar Stamgegevens > Abonnementsvoorwaarden (onder het kopje Abonnement). Daarna wordt een abonnementsvoorwaarde gesynchroniseerd naar Dynamics 365 en is deze te kiezen bij een abonnement.

Een abonnementsvoorwaarde bepaalt welke abonnementsproducten te selecteren zijn bij een abonnement. Als een abonnement een voorwaarde heeft met een abonnementsperiode “maand”, dan dienen de abonnementsproducten ook gekoppeld te zijn aan artikelen die een artikelprijs hebben voor een maand, want anders weet Exact Online niet met welke prijzen het abonnement berekend moet worden.

How can we help?