1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Recurring
  5. Beheren en aanmaken van abonnementen

Beheren en aanmaken van abonnementen

Het aanmaken van abonnementen gebeurt via de entiteit Abonnement. Hier wordt een aantal zaken in geregistreerd, die ingericht moeten zijn voordat een abonnement goed verwerkt kan worden in Exact Online. Binnen het abonnement moet er een abonnee, een Exact Online administratie, een geldige abonnementsvoorwaarde, een startdatum en eventueel facturatiedetails.

De interval van de verkoopfacturen die uitgestuurd worden door Exact Online, hangt af van de betalingsvoorwaarde waar het abonnement aan gekoppeld zit. Zo zal een abonnement met een maandelijkse betalingsvoorwaarde elke maand een verkoopfactuur genereren, terwijl een abonnement met een jaarlijkse betalingsvoorwaarde dit slechts één keer peer jaar doet. Exact Online zal alleen de op dat moment geldige abonnementsproducten factureren. Kijk voor meer informatie over abonnementen bij de documentatie van Exact Online.

Let op: als een abonnement beëindigd wordt, worden ook alle onderliggende abonnementsregels beëindigd.

Facturatiedetails

De facturatiedetails kunnen gebruikt worden om Exact Online specifieke instructies te geven met betrekking tot de facturatie. Denk hierbij aan het koppelen van een incassomachtiging (voor dezelfde klant), een afwijkende debiteur (als het abonnement door iemand anders betaald wordt) en een betalingsvoorwaarde.

Beheren en aanmaken van abonnementsproducten

Abonnementsproducten zijn één of meerdere producten onder een abonnement. De abonnementsproducten worden vervolgens door Exact Online op de verkoopfactuur geplaatst. Omdat de producten binnen een abonnement kunnen wijzigen, kan op elk niveau een start- en einddatum ingevoerd worden. Tevens kan er op een abonnementsproduct een korting bepaald worden.

How can we help?