1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Essentials
  5. Functionaliteit voor BTW en IBAN nummers

Functionaliteit voor BTW en IBAN nummers

Wanneer er gekozen wordt om BTW en/of IBAN-nummers te synchroniseren vanuit Dynamics 365 naar Exact Online, dan dient er extra functionaliteit ingericht te worden. Exact Online heeft voor zowel BTW-nummers als IBAN-nummers een validatie. Zodra de waarde van één van deze velden binnen Exact Online niet gevalideerd kunnen worden, geeft de Exact Online API een foutmelding. Dit resulteert in het niet aanmaken of bijwerken van een record. In de webresource eol_webresource.js staan twee functies die moeten worden ingericht: checkVATIdentification en checkIban.

BTW-nummer check

Voer de volgende stappen uit om de BTW-nummer check te implementeren.

  1. Ga in de ontwerpmodus van het formulier naar “Form. eigenschappen”
  2. Klik onder Formulierbibliotheken op “Toevoegen”. Zoek naar de ceol_eolwebresource
  3. Voeg de functie checkVATIdentification toe aan het veld. Zorg er voor dat beide vinkjes aanstaan.

De functionaliteit checkt tijdens de invoer of een BTW-nummer geldig is volgens de validatieregels van Exact Online.

IBAN-nummer check

Volg stap 1 en stap 2 van de BTW-nummer check. Voeg de functie checkIban toe aan het formulier. Zorg er voor dat het vinkje “Uitvoeringscontext doorgeven als eerste parameter” uit staat.

How can we help?