1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Essentials
  5. Beheren van een Exact Online relatie

Beheren van een Exact Online relatie

Als het subraster aan het formulier toegevoegd is en de Exact Online administratie bekend is binnen Dynamics365, is het mogelijk om accounts en/of contactpersonen toe te voegen aan de desbetreffende Exact Online administratie.

Account toevoegen als account in Exact Online

Zoek het desbetreffende account op in Dynamics35. In dit geval is dat het account Demobedrijf B.V.

Ga vervolgens naar de sectie waarin Exact Online Relations staat. De precieze benaming is afhankelijk van de naam die de systeembeheerder er aan heeft gegeven. Zie je geen sectie staan? Dan is het subgrid waarschijnlijk nog niet aan het formulier toegevoegd. Vraag aan je systeembeheerder om de stap Configuren van het Exact Online subraster uit te voeren voordat je verder kunt gaan.

Kies in het subgrid voor het toevoegen icoon (+). Een zogeheten “snelle invoer formulier” verschijnt. In het veld klant staat de naam van het account al ingevuld. Kies voor de Exact Online Administratie de juiste administratie. Zie je nog geen Exact Online administraties? Volg dan de stap Toevoegen van een Exact Online administratie voor je verder kunt gaan.

 

Bij een account is het mogelijk om tegelijkertijd een financieel contactpersoon aan te wijzen. Deze wordt in Exact Online als de contactpersoon bij de desbetreffende account aangemaakt.

Bevestig met Opslaan. De account zal nu naar Exact Online gesynchroniseerd worden.

Contactpersoon toevoegen als account in Exact Online

Volg voor de contactpersoon dezelfde stappen als voor account. Bij een contactpersoon zal de financiële contactpersoon al ingevuld zijn. Deze instelling kan zo gelaten worden.

Instellen van facturatievoorkeuren

Let op: alleen in combinatie met de module “Auto factuur”

De applicatie maakt het makkelijk om per klant de facturatievoorkeuren in te stellen. Op het Exact Online relatierecord kunnen verschillende opties worden ingesteld. Hieronder staan de opties uitgelegd, samen met het gedrag binnen Exact Online.

  • Factuurwijze: bepaalt op welke manier Exact Online een factuur genereert voor deze debiteur.
  • Standaard betaalvoorwaarde: koppelt een standaard betaalvoorwaarde aan de debiteur. Deze geldt voor alle transacties, maar kan op order- of factuurniveau verschillen.
  • Print en verstuur factuur: wanneer de factuurwijze ‘e-mail’ is, zal de koppeling Exact Online aansturen om de factuur na het aanmaken direct te verwerken en automatisch te mailen naar de debiteur.
  • Factuur lay-out: kies een standaard factuur lay-out en een e-mail lay-out voor deze relatie. Als deze niet zijn gevuld, gaat Exact uit van de standaardwaarden die binnen Exact Online onder stamgegevens staan ingevuld.

Het beheren van crediteuren en leveranciers

De oplossing is in staat om onderscheid te maken tussen debiteuren, crediteuren en leveranciers binnen Exact Online. Deze instelling wordt vanuit Dynamics aangestuurd via de onderstaande opties:

De volgende opties zijn mogelijk:

  • Relatietype: algemeen of klant
  • Leverancier: ja of nee

Een relatie met relatietype “klant” en “leverancier” zal binnen Exact Online zowel debiteur als crediteur zijn.

How can we help?